Tag Archives: tìm mật khẩu

Advanced Office Password Recovery 6.34 – Phá mật khẩu Office

Giới thiệu Advanced Office Password Recovery Advanced Office Password Recovery giúp bạn có thể dễ dàng khôi phục, xóa bỏ hoặc phá vỡ mật khẩu bảo vệ tài liệu được tạo bằng nhiều bộ Office. Hỗ trợ cho rất nhiều phiên bản Office và các tập tin Microsoft Office trong các định dạng Office OpenOffice, Apple […]