[ux_slider bg_color=”rgb(79, 79, 79)” hide_nav=”true” nav_size=”normal”] [ux_banner height=”600px” bg=”286″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” bg_pos=”60% 16%” parallax=”2″] [text_box width__sm=”69″ scale__sm=”105″ animate=”blurIn” position_x=”50″ position_y=”100″] [divider]

A nice title on Top

[divider] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”600px” bg=”273″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” bg_pos=”60% 16%” parallax=”2″] [text_box width__sm=”69″ scale__sm=”105″ animate=”blurIn” position_x=”50″ position_y=”100″]

A nice title on Top

Introducing This Spring Fashion News

[divider] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”600px” bg=”288″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” parallax=”2″] [text_box animate=”blurIn” position_x=”50″ position_y=”100″]

A nice title on Top

Add anything Here in the Page Builder

[divider] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [ux_image id=”292″] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span=”4″] [ux_banner height=”587px” bg=”350″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”66% 68%” hover=”overlay-remove-50″] [text_box hover=”bounce” width=”89″ position_x=”95″ position_y=”100″]

CAMERA

Thi công lắp đặt camera quan sát chuyên nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh khu vực phía nam

#CCTV SURVEILLANCE

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″] [ux_banner height=”587px” bg=”280″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” hover=”overlay-remove-50″] [text_box hover=”bounce” width=”88″ position_x=”50″ position_y=”100″]

An Ninh

Thi công giải pháp an ninh thiết bị chống trộm, báo động đồng thời cảnh báo qua điện thoại

#SECURITY SOLUTION

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″] [ux_banner height=”587px” bg=”282″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” hover=”overlay-remove-50″] [text_box hover=”bounce” width=”94″ position_x=”50″ position_y=”100″]

M&E

Thi công hệ thống mạng LAN, Wifi, tổng đài, điện nhẹ M&E cho văn phòng công ty, tòa nhà…

#MECHANICAL & ELECTRICA

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [title style=”center” text=”Featured Products”] [ux_products show=”featured”] [title style=”center” text=”Browse Categories”] [ux_product_categories style=”overlay” animate=”fadeInLeft” slider_nav_style=”circle” image_height=”87%” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”glow” text_pos=”middle”] [title style=”center” text=”Latest blog posts”] [blog_posts style=”bounce” col_spacing=”small” title_size=”larger” title_style=”uppercase” badge_style=”circle” excerpt=”false” image_height=”235px” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.15)” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”glow” text_size=”small”]